Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
389
Truy cập trong ngày
1.805
Truy cập trong tháng
884.669
Tổng số truy cập
13.915.359

  Thủ tục, trình tự thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu
  Cập nhật lúc : 08:18, ngày 28/11/2014 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố Hà Tĩnh

  72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Các ngày trong tuần

  Trình tự thực hiện

  - Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Cán bộ công chức kiểm tra danh mục hồ sơ:

     + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

     + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả.

     - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý theo quy định.

     - Bước 3: Đến hẹn, tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

  Cách thức thực hiện

  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

  Thành phần hồ sơ

                a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

              - Tờ trình phê duyệt Kế hoạch đấu thầu (theo mẫu Phụ lục I)

              - Thiết kế, dự toán được duyệt (nếu có).

              b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

  Thời hạn giải quyết

  03 ngày làm việc,  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Đối tượng thực hiện TTHC


  Tổ chức         

  Cơ quan thực hiện TTHC

  Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh.

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Phê duyệt.

  Phí, lệ phí

  Không

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu theo mẫu: phụ lục I

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  Không

  Căn cứ pháp lý của TTHC

         

                - Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

  - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

  - Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

              - Thông tư 02/2009/TT-BKH ngày 17/2/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu;

  - Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

   

  BBT