Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
474
Truy cập trong ngày
1.331
Truy cập trong tháng
1.000.054
Tổng số truy cập
14.014.519

  Xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
  Cập nhật lúc : 15:08, ngày 19/12/2016 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  thành phố, 72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Các ngày  trong tuần

  Trình tự thực hiện

  1. Trình tự thực hiện:

  - Bước 1: Đối tượng nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Công chức lao động- thương binh và xã hội kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; trường hợp hồ sơđầy đủ, hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho đối tượng.

  - Bước 2: UBND cấp xã trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định có trách nhiệm tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ của từng trường hợp đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;làm văn bản kèm theo danh sách trình UBND cấp huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội)

  - Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức thẩm định, lập văn bản kèm theo danh sách và hồ sơ đề nghị gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

  - Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, có trách nhiệm thẩm định, lập văn bản kèm theo danh sách gửi UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh).

  Cách thức thực hiện

  - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước;

  Thành phần hồ sơ

  * Thành phần hồ sơ:

  - Bản khai cá nhân (Mẫu số 01a/BMAH đối với bà mẹ còn sống);

  - Bản khai thân nhân (Mẫu số 01b/BMAH) kèm theo giấy ủy quyền (Mẫu số 02/BMAH trường hợp mẹ đã mất);

   - Bản sao Bằng “Tồ quốc ghi công”, Giấy chứng nhận thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

  - Biên bản xét duyệt của UBND cấp xã  theo Mẫu số 03/BMAH;

  - Tờ trình kèm theo danh sách theo Mẫu số 04/BMAH đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

  * Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

  Thời hạn giải quyết

  40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Đối tượng thực hiện TTHC

      

  cá nhân. 

       

  Cơ quan thực hiện TTHC

  UBND xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Danh sách, tờ trình

  Phí, lệ phí

  Không

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Ban hành kèm theoNghị định 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ, gồm:

  - Bản khai cá nhân (Mẫu số 01a/BMAH );

  - Bản khai thân nhân (Mẫu số 01b/BMAH) kèm theo giấy ủy quyền (Mẫu số 02/BMAH);

  - Biên bản xét đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu danh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (Mẫu số 03/BMAH).

  - Danh sách đề xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (Mẫu số 04/BMAH).

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  Những bà mẹ thuộc một trong các trường hợp sau đây được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”:

  a) Có 2 con trở lên là liệt sỹ;

  b) Chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sỹ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

  c) Chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sỹ;

  d) Có 1 con là liệt sỹ và có chồng hoặc bản thân là liệt sỹ;

  đ) Có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

  Người con là liệt sỹ là người đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”, bao gồm con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật.

  Người chồng là liệt sỹ là người đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” mà bà mẹ là vợ của người đó.

  Thương binh là người đã được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thương binh, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, bao gồm cả người còn sống và người đã từ trần.

  Trường hợp bà mẹ có chồng, con tham gia hàng ngũ địch nhưng bà mẹ chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước thì vẫn được xem xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước ‘‘Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Pháp lệnh số 05/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;

  - Nghị định số 56/2013NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;

  - Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH ngày 10/10/2014 của liên Bộ Nội vụ - Bộ Quốc phòng- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng.