Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
402
Truy cập trong ngày
7.445
Truy cập trong tháng
1.017.099
Tổng số truy cập
14.031.564

  Tuyên truyền về Cải cách hành chính
  Cập nhật lúc : 08:10, ngày 14/12/2018 (GMT+7)

  TPHT - Tiếp tục tập trung công tác Cải cách hành chính, nhằm hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, bảo đảm liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập quốc tế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Trong đó hiện đại hoá nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử là khâu quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính.


  Trong lộ trình xây dựng chính quyền điện tử đã được chính phủ phê duyệt thì giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 cho người dân, doanh nghiệp được coi là giải pháp căn bản.

  Dịch vụ công trực tuyến được hiểu là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng, chương trình dịch vụ công trực tuyến được triển khai theo 4 mức độ:

  Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1  dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

  Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

  Dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

  Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặcqua đường bưu điện đến người sử dụng.

  Hà Tĩnh đã đưa vào vận hành Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.hatinh.gov.vn. Đến nay 100% thủ tục hành chính có dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 2.048 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp tỉnh và cấp huyện, vận hành thử nghiệm thêm 35 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho mỗi đơn vị cấp xã trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

  Ở thành phố, để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, thời gian qua, UBND thành phố đã cung cấp 165/312 TTHC mức độ 3; tại phường, xã đã cung cấp 35/143 TTHC mức độ 3. Trong đó có nhiều TTHC ở các lĩnh vực có số lượng hồ sơ lớn như: An toàn thực phẩm, Cấp giấy phép xây dựng, Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, trích lục hộ tịch....Bên cạnh đó, UBND thành phố và các phường, xã cũng phối hợp với Bưu điện để trả kết quả giải quyết TTHC mức độ 3 qua dịch vụ bưu chính công ích, như vậy, người dân, doanh nghiệp có thể không phải đến trực tiếp Trung tâm Hành chính công thành phố hay Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC  phường, xã để lấy kết quả giải quyết TTHC.

  Theo thống kê từ tháng 9/2018 đến nay, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết trên 91 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết TTHC. Đặc biệt, áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, người dân, doanh nghiệp có thể giao tiếp với chính quyền 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ nơi đâu có kết nối mạng internet. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí, nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Như vậy, công dân, tổ chức chỉ phải đến duy nhất 1 lần để thanh toán lệ phí và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công thành phố hay Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của các phường, xã.

  Với những tiện ích của dịch vụ công trực tuyến mang lại và để góp phần vào công tác cải cách hành chính của tỉnh nhà đề nghị bà con nhân dân và doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính hãy truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.hatinh.gov.vn để được hướng dẫn nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến.