Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
338
Truy cập trong ngày
832
Truy cập trong tháng
883.696
Tổng số truy cập
13.914.386

  Thành phố Hà Tĩnh: Soát xét công tác kiểm soát thủ tục hành chính
  Cập nhật lúc : 20:18, ngày 03/10/2015 (GMT+7)

  TPHT- UBND Thành phố vừa tổ chức cuộc họp soát xét công tác kiểm soát thủ tục hành chính sau đơn giản hóa theo Quyết định 2796 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Lương Quốc Tuấn, UVBTV Thành Ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trị cuộc họp.

  Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh và sự hướng dẫn của Sở Tư pháp về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, UBND thành phố Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các địa phương. Trong năm 2015, UBND thành phố đã phối hợp cùng các sở, ban, ngành của tỉnh rà soát đơn giản hóa 1.232 thủ tục hành chính, trong đó tổng số thủ tục hành chính cắt giảm thành phần hồ sơ là 643/1.232 TTHC; tổng số thời hạn giải quyết được cắt giảm trên tổng số thời hạn theo quy định của pháp luật là 11.469 ngày/22.697 ngày. Thành phố Hà Tĩnh cũng đã thành lập 2 đoàn kiểm tra đã tiến hành  kiểm tra được 13 đơn vị, xã, phường. Qua đó một số đơn vị như phường Thạch Linh, Thạch Quý đã làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tuy nhiên vẫn còn một số xã phường vẫn còn bộc lộ nhiều thiếu sót. Thành phố cũng đã nâng cấp Cổng thông tin điện tử thành phố đã cung cấp 9 dịch vụ trực tuyến mức độ một; 46 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và đang tiến hành đưa một số dịch vụ công vào áp dụng ở mức độ 3 vào cuối năm 2015.

  Tại buổi làm việc nhiều ý kiến của các phòng, ban, ngành và các địa phương đã tập trung đánh giá những kết quả, tồn tại, hạn chế thời gian qua. Bên cạnh những thuận lợi thì ở một số địa phương còn gặp khó khăn trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính do cơ sở vật chất chưa đảm bảo, trình độ chuyên môn cán bộ còn hạn chế, sự phối kết hợp giữa các phòng, ban, ngành với các xã phường chưa mang lại kết quả cao.

  Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Quốc Tuấn, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh yêu cầu các phòng, ban, ngành và các địa phương thành phố cần thực hiện đầy đủ các Thông tư, Nghị định của chính phủ và quyết định của UBND tỉnh để triển khai thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. Những khó khăn liên quan đến cơ sở vât chất và trình độ của cán bộ chuyên môn tại một số phường, xã, đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố cho rằng các địa phương cần phải biết vận dụng cơ sở vật chất hiện có, đồng thời bổ sung một số thiết bị cần thiết để phục vụ tốt công việc, tổ chức thêm các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ cho các cán bộ cơ sở. Trong thời gian tới nhiệm vụ xuyên suốt của thành phố là tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của tỉnh về việc cải cách thủ tục hành chính để đảm bảo kết quả cao nhất./.

  Tin, ảnh: Lê Tuấn