Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
241
Truy cập trong ngày
2.187
Truy cập trong tháng
901.402
Tổng số truy cập
14.230.414

  Xây dựng Nông thôn mới không có điểm dừng, các xã tập trung huy động mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí.
  Cập nhật lúc : 15:53, ngày 06/11/2017 (GMT+7)

  TPHT- Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Tĩnh vừa tổ cuộc họp đánh giá việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trong tháng 10 và triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới; Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – UVBTV Tỉnh ủy, Bí Thư Thành Ủy, Trưởng Ban chỉ đạo và đồng đồng chí Hà Văn Trọng – TUV,Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

  Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 là 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2013-2015 tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí để giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới. Với sự tập trung quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở nên qua kiểm tra thẩm định đánh giá của Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh, 3 xã gồm Thạch Hạ, Thạch Môn, Thạch Bình đều đã đạt các tiêu chí vững chắc theo Quyết định 73: Thạch Hạ đạt 20/20 tiêu chí; Thạch Môn đạt 20/20 tiêu chí; Thạch Bình đạt 19/19 tiêu chíc tiêu chí và giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới.Tuy nhiên, theo Quyết định số 05 của UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí Nông thôn mới áp dụng trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020 thì hiện nay, các xã vẫn đang còn 4 đến 5 tiêu chí chưa đạt. Thời gian qua, các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới cũng như các xã giao chỉ tiêu về đích năm 2017, 2018 gồm Thạch Hưng, Thạch Đồng đang tập trung huy động nguồn lực, tổ chức ra quân cũng cố nâng cao chất lượng một số tiêu chí như : Tiêu chí về đường giao thông NÔng thôn; Môi trường, Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, vận động nhân dân phá bỏ vườn tạp chỉnh trang vườn hộ.

               

  ĐC Nguyễn Tuấn Anh - CHủ tịch UBND xã Thạch Môn phát biểu tại hội nghị Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố tháng 10

  Đặc biệt, trong tháng 10 này, Thành phố Hà Tĩnh chấp thuận cho phép 22 cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Hà Tĩnh nhận đỡ đầu 22 thôn trong xây dựng Nông thôn mới. Các cơ quan, đơn vị cũng đã về làm việc với cấp ủy chính quyền các xã và Liên đoàn cán bộ thôn để xây dựng khung chương trình kế hoạch hỗ trợ các thôn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiều mẫu, xây dựng vườn mẫu…

             

            Hội nghị BCD Xây dựng Nông thôn mới thành phố

  Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới thành phố và lãnh đạo các xã phân tích làm rõ những kết quả đã đạt được và những tồn tại hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể các cấp cũng như mỗi người dân. Từ đó đề ra một số nhiệm vụ giải pháp cho thời gian tới. Đó là ưu tiên nguồn lực để thực hiện một số tiêu chí về giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiếu mẫu; Tổ chức phát động nhân dân tích cựu hưởng ứng tham gia hội thi Khu dân cư mẫu vườn mẫu; tập trung chỉ đạo xản xuất Vụ Đông theo đúng kế hoạch.

             

  ĐC Nguyễn Hồng Lĩnh - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành Ủy phát biểu kết luận hội nghị

  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành Ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành phố nhấn mạnh: Xây dựng Nông thôn mới là không có điểm dừng, đề nghị các xã tập trung cho từng phần việc cụ thể , rà soát từng tiêu chí tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện việc huy động các nguồn lực, nâng cao chất lượng các tiêu chí . Các phòng ban đơn vị theo chức năng nhiệm vụ bám sát cơ sở, tham mưu cho Ban chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để tập trung chỉ đạo, xử lý kịp thời. 

  Tin, ảnh: Đình Việt