Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
297
Truy cập trong ngày
2.239
Truy cập trong tháng
901.454
Tổng số truy cập
14.230.466

  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng
  Cập nhật lúc : 09:07, ngày 11/10/2018 (GMT+7)

  TPHT- Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy và UBKT từ thành phố đến cơ sở, Thành ủy Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT từ thành phố đến cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua .

  Bám sát chỉ đạo của BTV Thành ủy, UBKT Thành ủy đã tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát; phối hợp tốt giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với giám sát của HĐND và Thanh tra thành phố. Trong đó, chú trọng kiểm tra thường xuyên trên các lĩnh vực kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, các chương trình mục tiêu, nhất là kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo Đề án xã hội hóa huy động nguồn lực, xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II; việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của các tổ chức cơ sở đảng.

    

  Lãnh đạo thành phố kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng thành phố lên đô thị loai II

  Cùng với triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề Ban Thường vụ Thành ủy đã quan tâm lồng ghép trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời chỉ đạo cấp ủy cơ sở tiến hành kiểm tra, giám sát theo kế hoạch về nhiệm vụ xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành đảng bộ thành phố về huy động nguồn lực xây dựng thành phố đạt đô thị loại II vào năm 2018. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát cấp ủy thành phố và cơ sở đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục được những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

  Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ do cấp ủy giao, tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và tham gia một số đoàn kiểm tra, giám sát của cấp ủy, kiểm điểm về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 54 của HĐND tỉnh về “hoàn thành đo vẽ bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”; việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giải quyết tố cáo, khiếu nại và thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra của cấp có thẩm quyền về đất đai đối với Ban Thường vụ Thành ủy.

    

  Trao đổi nghiệp vụ về công tác kiểm tra giám sát của Ủy ban kiểm tra Thành ủy

  Trên cơ sở các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng, UBKT Thành ủy, xác định: Công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm, UBKT Thành ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cá nhân trong việc chậm chi trả tiền hỗ trợ vườn mẫu. Đồng thời thực hiện kiểm tra 10 tổ chức Đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Kiểm tra tài chính đảng đối với 2 tổ chức: Đảng ủy phường Nguyễn Du, Đảng ủy Trường THPT Thành Sen.

  Thông qua kết quả kiểm tra đã ngăn ngừa vi phạm, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, vi phạm của cá nhân trở thành vi phạm của tổ chức; đồng thời giúp cấp ủy đánh giá đúng tình hình để có những chủ trương, biện pháp đúng đắn nhằm củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng.

  Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, công tác giám sát nói chung, giám sát theo chuyên đề luôn được UBKT Thành ủy chú trọng quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT Thành ủy đã giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác chỉnh trang vườn hộ, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu nông thôn mới và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu gắn với việc nêu gương trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với BTV Đảng ủy và một số đảng viên, cấp ủy viên tại xã Thạch Hưng. Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đối với 2 đảng viên là người đứng đầu tổ chức đảng, Thủ trưởng cơ quan. Đồng thời chỉ đạo UBKT cơ sở tiến hành giám sát đối với 15 chi bộ và 14 đảng viên trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của đảng, việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

     

  Đảng bộ thành phố và Ủy ban kiểm tra thành ủy kiểm tra việc huy động nguồn lực xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị tại phường Nguyễn Du

  Qua giám sát, UBKT Thành ủy cũng thực hiện các hình thức kỷ luật, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 1 đảng viên do vi phạm pháp luật và chỉ đạo các TCCS đảng thi hành kỷ luật khiển trách 8 đảng viên do vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

  Thông qua giám sát đã giúp cho cấp ủy và đảng viên thấy được những mặt tích cực để phát huy, những hạn chế thiếu sót để có biện pháp khắc phục sửa chữa, từ đó tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở địa phương, cơ quan đơn vị mình, góp phần tích cực trong việc ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên có thể xảy ra.

  Thiết thực Kỷ niệm 70 Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng, thời gian qua Ủy ban kiểm tra Thành ủy đã phát động rộng rãi phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc chương trình kế hoạch đề ra và tổ chức có hiệu quả hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2018. Với 26 UBKT đảng ủy, gần 700 thành viên tham gia và hàng ngàn cán bộ, đảng viên, nhân dân cổ vũ đã làm cho Hội thi thực sự trở thành đợt sinh hoạt, trau dồi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, có ý nghĩa thiết thực đối với cán bộ kiểm tra cơ sở. Hội thi “Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi” của Đảng bộ thành phố đã thành công trên nhiều phương diện, để lại dư âm tốt đẹp trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; góp phần nâng cao kiến thức nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với cán bộ kiểm tra cơ sở và giúp mọi người có cái nhìn toàn diện về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

       

   Thành ủy Hà Tĩnh khen thưởng cho các Đảng bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát

  Tiếp nối truyển thống 70 năm ngành Kiểm tra của Đảng, UBKT các cấp của Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng và đảng viên, giúp tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thấy rõ những thành tích để phát huy, khắc phục, xử lý nghiêm minh những tồn tại, hạn chế, góp phần ổn định tình hình chính trị, thúc đẩy Kinh tế xã hội của thành phố phát triển.

  Bài, ảnh: Bích Thủy - Minh Đức