Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
108
Truy cập trong ngày
2.399
Truy cập trong tháng
1.001.122
Tổng số truy cập
14.015.587

  Thành phố Hà Tĩnh đưa dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 vào hoạt động
  Cập nhật lúc : 07:21, ngày 27/09/2018 (GMT+7)
  Trung tâm hành chính công thành phố

  TPHT- Thời gian qua, Thành phố Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo lộ trình kế hoạch đã đề ra, bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2018, thành phố Hà Tĩnh đưa dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 vào hoạt động,  nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

  Xác định công tác cải cách hành chính, trong đó việc ứng  dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng, trong những năm qua, Thành phố Hà Tĩnh đã tăng cường đầu tư hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị tại Trung tâm hành chính công thành phố và Bộ phận giao dịch một cửa, một cửa liên thông tại các phường, xã, đưa các phần mềm vào trong quản lý, điều hành và xử lý các thủ tục hành chính, đã tạo được những chuyến biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

   

  Các phường, xã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính

  Đặc biệt, sau khi UBND tỉnh ban hành chỉ thị số 08 ngày 17/5/2018  về tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn. Thành phố Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Đồng thời đẩy mạnh công công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho người đứng đầu các cấp các ngành, cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân. Tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền hướng dẫn sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho đội ngũ các cán bộ công chức viên chức tại Trung tâm hành chính công thành phố; lãnh đạo và cán bộ chuyên trách Trung tâm giao dịch một cửa tại các phường, xã cũng như người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

  UBND thành phố cũng chỉ đạo Trung tâm hành chính công thành phố rà soát lại hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc và cài đặt phần mềm dịch vụ công trưc tuyến, tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm cho đội ngũ cán bộ công chức trực tại Trung tâm hành chính công thành phố, đồng thời rà soát danh mục các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 để chính thức đưa vào thực hiện từ ngày 20 tháng 9 năm 2018. Theo đó trước mắt sẽ có 165 thủ tục hành chính được giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên các lĩnh vực như Giáo dục – đào tạo; Kinh tế; Quản lý đô thị; Tài Nguyên môi trường; Tư pháp, Tài chính kế hoạch;Văn hóa thông tin; Lao động thương binh xã hội; Cấp giấy chứng nhận kinh doanh có điều kiện của Ngành Công an ...

   

  Hiện nay, tại Trung tâm hành chính công thành phố triển khai 165 thủ tục hành chính giao dịch trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

  Cùng với việc áp dụng dich vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Trung tâm hành chính công thành phố, UBND thành phố chỉ đạo các phường, xã tổ chức rà soát lại các thủ tục đã được cài đặt áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã  trên Công dịch vụ công trực tuyến, tổ chức tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân thực hiện giao dịch thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Trước mắt, các phường xã sẽ đưa 35 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền vào triển khai thực hiện trước ngày 30 tháng 9 năm 2018.

   

  Phường Bắc Hà tập huấn hướng dẫn cho cán bộ cốt cán phường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

  Việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình giải quyết thủ tục cách thủ tục hành chính. Người dân ở bất cứ nơi đâu nếu có máy tính kết nối Inter nét là có thể nộp hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính qua phầm mềm dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: (http://www.dichvucong.hatinhcity.gov.vn) không phải đi lại nhiều lần đến các cơ quan nhà nước để giải quyết các thủ tục hành chính như trước đây. Cùng với việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, Ngành Bưu điện thành phố Hà Tĩnh cũng triển khai dịch vụ bưu chính công ích và bàn giao kết quả tại nhà cho người dân khi có yêu cầu.

  Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong xu thế hiện nay là rất cần thiết. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến ở thành phố vẫn còn gặp nhiều khó khăn do người dân lâu nay có thói quen muốn đến trực tiếp các cơ quan chức năng để xử lý các thủ tục hành chính, công tác tuyên truyền chưa được sâu rộng nên nhiều người dân doanh nghiệp chưa biết đến những tiện ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất và trang thiết bị cho Trung tâm giao dịch một cửa ở các phường xã chưa đồng bộ nên quá trình triển khai thực hiện cũng gặp không ít khó khăn.

    

  Hướng dẫn cho người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết các thủ tục hành chính

  Để thực hiện mục tiêu hàng quý tối thiểu có 20% hồ sơ nộp trực tuyến và tăng dần trong các năm tiếp theo, thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng ban, ngành và các phường, xã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT bảo đảm đầy đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật để triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục rà soát, công khai các thủ tục hành chính đầy đủ và kịp thời. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp, tạo thành thói quen trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn./.

  Bài, ảnh: Đình Việt