Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
269
Truy cập trong ngày
357
Truy cập trong tháng
899.572
Tổng số truy cập
14.228.584

  Kinh tế năm 2017
  Cập nhật lúc : 11:12, ngày 18/01/2018 (GMT+7)

  KINH TẾ NĂM 2017

  ( Số liệu cấp nhật đến ngày 31/12/2017)

   

  TT

  NỘI DUNG

  SỐ LIỆU

  1

  Tổng GTSX theo giá năm 2010 (Tỷ đồng)

  - GTSX ngành TM-DV

  - GTXD ngành CN-XD

  - GTSX Nông, lâm nghiệp, thủy sản

  9.655

  6.102

  3.374

     179

  2

  Cơ cấu GTSX theo giá so sánh 2010 ( %)

  - GTSX ngành TM-DV ( %)

  - GTXD ngành CN-XD ( %)

  - GTSX Nông, lâm nghiệp, thủy sản ( %)

       100

  63,20

  34,95

    1,85

  3

  Tổng thu ngân sách theo phân cấp ( Tỷ đồng)

  832

  4

  Tổng chi ngân sách theo phân cấp ( Tỷ đồng)

  603

  5

  Tổng mức bản lẻ hàng hóa Dịch vụ XH ( Tỷ đồng)

  12.558

  6

  Thu nhập bình quân đầu người (Tr đồng/năm)

  45,58

  7

  Số Doanh nghiệp, HTX đang hoạt động trên địa bàn

  - Nông lâm nghiệp và thủy sản

  - Công nghiệp

  - Xây dựng

  - Thương mại, Dịch vụ

  1.236

  28

  152

  388

  668

  8

  Số Lao động trong các Doanh nghiệp, HTX

  28.258

  9

  Số cơ sở SXKD cá thể trên địa bàn

  9.661

  10

  Tổng sản lượng lương thực có hạt hàng năm (Tấn)

  9.098

  11

  Tổng thu thập BQ trên 1 ha canh tác (Tr đ)

  64,50