Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
323
Truy cập trong ngày
2.333
Truy cập trong tháng
4.122.397
Tổng số truy cập
13.565.901

    Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua khen thưởng
    Cập nhật lúc : 19:55, ngày 13/11/2017 (GMT+7)
    TPHT - Ngày 21/8/2017, Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố đã ban hành Hướng dẫn số 12/HD-HĐTĐKT về việc tổng kết công tác thi đua khen thưởng. Ban Biên tập Cổng TTĐT xin đăng tải toàn văn nội dung Hướng dẫn. Mời bạn đọc nghiên cứu nội dung tại file đính kèm: