Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
272
Truy cập trong ngày
2.216
Truy cập trong tháng
901.431
Tổng số truy cập
14.230.443

    Chức năng nhiệm vụ của Lãnh đạo UBND thành phố
    Cập nhật lúc : 09:30, ngày 02/08/2017 (GMT+7)

    1. Đồng chí Hà Văn Trọng - Chủ tịch UBND thành phố: Phụ trách chung theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, nội chính, cải cách hành chính, địa giới hành chính, chính quyền địa phương, thi đua khen thưởng; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kiến trúc, quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, phát triển doanh nghiệp; Kế hoạch - đầu tư, Tài chính ngân sách; Đất đai (lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu); Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý vi phạm hành chính; Tiếp công dân theo quy định.

    2. Đồng chí Lương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nông nghiệp & phát triển nông thôn, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (theo sự phân công của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố); xây dựng các phường đạt chuẩn văn minh đô thị; Giáo dục - Đào tạo, Văn hoá Thông tin - thể dục thể thao, Du lịch, khoa học công nghệ, Bưu chính- Viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình, báo chí, xuất bản; Lao động - TBXH, y tế, dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Dân tộc, tôn giáo, công tác thanh niên, công tác đối ngoại và các tổ chức phi chính phủ; Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và các lĩnh vực khác của công tác tư pháp; công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội và các lĩnh vực xã hội khác; Phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ; Các hội nghề nghiệp thành phố; Công tác thi hành án dân sự. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực công tác mình phụ trách; Giúp Chủ tịch tiếp công dân theo quy định.

    3. Đồng chí Lê Quang Đức - Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ; Tài nguyên – Môi trường, phụ trách Dự án đo vẽ bản đồ địa chính và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Quản lý đô thị (quản lý xây dựng, quản lý trật tự kỷ cương đô thị, nhà ở - công sở, vật liệu xây dựng; hạ tầng kỷ thuật đô thị - môi trường gồm: cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, giao thông, hạ tầng kỷ thuật, công viên, cây xanh, chiếu sáng, bến bãi đỗ xe đô thị); an toàn giao thông, giao thông vận tải, công tác giải phóng mặt bằng; Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực công tác mình phụ trách; Giúp Chủ tịch tiếp công dân theo quy định.