Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
412
Truy cập trong ngày
7.488
Truy cập trong tháng
1.017.142
Tổng số truy cập
14.031.607

  Xã Thạch Đồng
  Cập nhật lúc : 08:26, ngày 29/01/2013 (GMT+7)

  I. ĐIỀU KIỆN  TỰ NHIÊN TÀI NGUYÊN    NHÂN LỰC

  1. Đặc  điểm tự nhiên:

   Thạch Đồng  nằm  ở phía Đông Bắc – Thành phố Hà Tĩnh.

  - Phía  Bắc giáp  xã Thạch Môn – Thành  phố Hà Tĩnh

  - Phía  Nam giáp xã Thạch Hưng  - Thành phố Hà Tĩnh

  - Phía  Đông  giáp sông Rào Cái – xã Thạch Khê – huyện Thạch Hà.

  - Phía Tây  giáp phường Thạch Quý – Thành phố Hà Tĩnh.

  2. Tài nguyên:

  a. Đất đai: Diện tích  đất  theo địa giới hành chính là: 335,69ha

  - Đất  nông nghiệp: 181.33 ha  ( trong đó đất trồng màu: 14 ha)

  - Đất ở:                          23,65 ha

  - Đất  chuyên dùng:       70,81 ha

  - Đất nghĩa địa:    9,8     ha

  - Đất  chưa sử dụng:       22,56 ha ( bao gồm  cả đất  dự phòng  do xã  quản lý)

  b. Mặt  nước – nuôi trồng thủy sản: 

  -  Đất sông nước và mặt nước chuyên dùng: 27,54 ha

  - Đất nuôi trồng thủy sản:       15ha

  3. Nhân lực:

  - Có:1048 hộ và có: 4022 khẩu, được phân  bổ 7 xóm. Người dân cần cù, chịu khó, sáng tạo trong lao động sản xuất, lao động  chính trong độ tuổi là: 1.294 người. Trong đó lao động nông nghiệp: 436 người 33,69%. Lĩnh vực  thương mại dịch vụ 120 người =  9,2%. Lao động  trong tiểu thủ công nghiệp  và xây dựng 390 = 30,13%; dịch vụ = 120 lao động = 9,27%; lao động khác 228 lao động = 17,62%.

  4. Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh năm 2012

  Tổng  giá trị  sản xuất các ngành ước đạt 53,283 tỷ đồng bằng 101,4 % so với  kế hoạch năm, tăng 24% so với năm 2011, trong đó: ngành tiểu thủ công  nghiệp chiếm 27%; ngành xây dựng cơ bản chiếm 15%, ngành thương mại – dịch vu chiếm 41,3%; ngành  nông nghiệp – thủy sản chiếm 16,7%.

  - Kết quả giá trị  sản xuất TTCN ước đạt : 14,4 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch năm, tăng so  với  năm 2011 là 18% .

  - Thương mại  dịch vụ  và thu khác ước  đạt 22 tỷ đồng đạt 100,05% so với kế hoạch  năm, tăng so với  năm 2011 là 19,8%

  - Tổng kinh phí xây dựng cơ bản năm 2012 là 7,983 triệu đồng, đạt 109%KH năm, tăng so với  năm 2011 là 38,2%

  - Tổng  giá trị  sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ước đạt 8,9 tỷ đồng, đạt 100,2% so với kế hoạch năm, tăng so với năm 2011 là 0,2%.

  Tài chính – ngân  sách

  Tổng thu ngân sách ước thực hiện 10.564.116.636 đồng đạt 131% so vói kế hoạch nhà nước giao.

  Tổng  chi ngân sách  ước thực hiện: 7.570.514.129 đạt 158% so với kế hoạch năm .

  5. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2013.

  Tổng giá trị các ngành  ước đạt 60,9 tỷ đồng tăng 14,2% so với năm 2012.

  Trong đó:

  - Giá  trị sản xuất TTCN: ước đạt 15 tỷ đồng

  - Giá trị XDCB: ước đạt 11,4 tỷ đồng

  - Giá trị  TMDV và thu khác:25,5 tỷ đồng

  - Giá trị  nông nghiệp  thủy sản  ước đạt 9 tỷ đồng

  - Tổng sản lượng  lương thực phấn đấu đạt :950 tấn. Tổng đàn trâu, bò 320 con, đàn lợn 250 con, đàn gia cầm 17.600 con.

  - Tỷ lệ  gia đình văn hóa 85%, đơn vị văn hóa 3/8 đơn vị, tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,5%; hộ cận nghèo 8,2%

  - Phấn đấu  giảm tỷ  lệ sinh 0,2‰, tỷ lệ  sinh  trên 2 con  giảm 5%.

  - Tỷ lệ  trẻ em suy dinh dưỡng dưới 10 %; giao quân  đạt 100% chỉ tiêu  trên giao, giữ vững  ổn định  chính trị, đảm bảo  trật tự xã hội, hạn chế  đến mức thấp  nhất các tai tệ nạn  xã hội.

  - Thu ngân  sách ước thực hiện : 10.148 triệu đồng

   - Chi ngân sách ước thực hiện : 6.974.710.800 đồng

  6. Các hình ảnh về xã Thạch Đồng:


  Trung tâm hành chính xã

  II. Danh  sách, số điện thoại  của  lãnh đạo cốt cán xã Thạch Đồng

  Đảng ủy:

  1. Hồ Sỹ Trình – Bí thư Đảng ủy

  2. Lê Đình Phú – Phó bí thư Đảng ủy

  Hội đồng nhân dân:

  1. Hồ Sỹ Trình – Chủ tịch HĐND

  2. Dương Cao Sơn – Phó chủ tịch HĐND

  Ủy ban nhân dân:

  1. Trần Quốc Hương– Chủ tịch UBND

  2. Nguyễn Xuân Thiện – Phó chủ tịch UBND