Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
894
Truy cập trong ngày
545
Truy cập trong tháng
4.009.742
Tổng số truy cập
12.246.382

    Báo cáo trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khóa XX
    Cập nhật lúc : 10:44, ngày 02/08/2017 (GMT+7)
    Thực hiện Văn bản số 90/BC-HĐND ngày 19/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tĩnh về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố khóa XX. UBND thành phố trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố gửi đến kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khóa XX, với các nội dung cụ thể như sau: