Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
398
Truy cập trong ngày
923
Truy cập trong tháng
883.787
Tổng số truy cập
13.914.477

    kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05 tháng 01 năm 2018.
    Cập nhật lúc : 11:14, ngày 10/10/2018 (GMT+7)
    TPHT - Ngày 09/01/2018, UBND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành Thông báo số 04/TB-UBND về k
    ết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05 tháng 01 năm 2018
    . Ban Biên tập Cổng TTĐT xin đăng tải toàn văn nội dung Thông báo. Mời bạn đọc nghiên cứu nội dung tại file đính kèm: