Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
565
Truy cập trong ngày
2.237
Truy cập trong tháng
747.584
Tổng số truy cập
12.383.435

  Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh
  Cập nhật lúc : 15:44, ngày 16/10/2012 (GMT+7)

   

  1. Thông tin chung: 
        Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh

        Địa chỉ         : Số 72 Phan Đình Phùng – Thành phố Hà Tĩnh 
        Điện thoại    : 0393.856767 
        Fax              : 0393.855902
        E-mail          : ubthanhpho@hatinh.gov.vn

   

  2. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố:

  TT

  Họ và Tên

  Chức vụ, đơn vị công tác

  1

  Hà Văn Trọng

  Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

  2

  Lương Quốc Tuấn Ủy viên BTV Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố

  3

  Lê Quang Đức Thành uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND thành phố

  3. Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố:

  TT

  Họ và Tên

  Chức vụ, đơn vị công tác

  1

  Lê Thanh Phác

  UV BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Thành phố

  2

  Trương Bá Sơn

  Thành ủy viên, Chánh thanh tra thành phố

  3

  Trần Hậu Tuấn

  Thành ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế thành phố

  4

  Trần Quốc Đạt

  Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố

  5

  Phạm Hùng Cường

  Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài Chính - Kế Hoạch

  6

  Nguyễn Hữu Nghĩa

  Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo thành phố

  7

  Lê Tâm

  Trưởng phòng Lao động Thương binh - Xã hội thành phố

  8

  Dương Đăng Ngọc

  Trưởng phòng  Y Tế thành phố

  9

  Trần Đức Thiên

  Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố

  10

  Phạm Mạnh Hiền

  Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố

  11

  Nguyễn Tiến Quý

  Trưởng phòng Tư pháp thành phố

  4.  Sơ đồ quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân thành phố:

   

    Các phòng ban chức năng:

  + Văn phòng HĐND, UBND

  +  Phòng kinh tế

  +  Phòng Giáo Dục và Đào Tạo

  +  Phòng Tài Chính Kế hoạch

  +  Phòng Tài nguyên và Môi trường

  +  Phòng Văn hóa Thông tin  

  + Phòng Tư Pháp

  + Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

  + Phòng Quản lí đô thị

  + Phòng Nội Vụ

  + Phòng Y Tế

  + Thanh tra thành phố