Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
5326
Truy cập trong ngày
4.109
Truy cập trong tháng
4.114.611
Tổng số truy cập
13.558.115

  Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh
  Cập nhật lúc : 14:23, ngày 10/10/2018 (GMT+7)

   

  1. Thông tin chung: 
        Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh

        Địa chỉ         : Số 72 Phan Đình Phùng – Thành phố Hà Tĩnh 
        Điện thoại    : 0393.856767 
        Fax              : 0393.855902
        E-mail          : ubthanhpho@hatinh.gov.vn

   

  2. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố:

  TT

  Họ và Tên

  Chức vụ, đơn vị công tác

  1

  Trịnh Văn Ngọc

  Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

  2 Lê Quang Đức Thành uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND thành phố

  3. Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố:

  TT

  Họ và Tên

  Chức vụ, đơn vị công tác

  1

  Lê Thanh Phác

  UV BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Thành phố

  2

  Nguyễn Quốc Hùng

  UV BTV Thành ủy, Trưởng Công an thành phố

  3

  Trương Bá Sơn

  Thành ủy viên, Chánh thanh tra thành phố

  4

  Trần Hậu Tuấn

  Thành ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế thành phố

  5

  Phạm Hùng Cường

  Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài Chính Kế Hoạch

  6

  Trương Quốc Long

  Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường

  7

  Thân Viết Văn

  Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố

  8

  Nguyễn Thị Thanh Vân

  Trưởng phòng Nội vụ thành phố

  9

  Nguyễn Hữu Nghĩa

  Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo thành phố

  10

  Dương Đăng Ngọc

  Trưởng phòng Y Tế thành phố

  11

  Tô Thái Hòa

  Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố

  12

  Phạm Mạnh Hiền

  Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố

  13

  Nguyễn Tiến Quý

  Trưởng phòng Tư pháp thành phố

  4.  Sơ đồ quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân thành phố: 

  Các phòng ban chức năng:

  + Văn phòng HĐND, UBND

  +  Phòng kinh tế

  +  Phòng Giáo Dục và Đào Tạo

  +  Phòng Tài Chính Kế hoạch

  +  Phòng Tài nguyên và Môi trường

  +  Phòng Văn hóa Thông tin  

  + Phòng Tư Pháp

  + Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

  + Phòng Quản lí đô thị

  + Phòng Nội Vụ

  + Phòng Y Tế

  + Thanh tra thành phố