Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
360
Truy cập trong ngày
2.296
Truy cập trong tháng
901.511
Tổng số truy cập
14.230.523

  Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND các phường, xã
  Cập nhật lúc : 07:25, ngày 12/07/2017 (GMT+7)

  DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND CÁC PHƯỜNG XÃ

  STT

  HỌ TÊN

  CHỨC VỤ

  SỐ ĐIỆN THOẠI

  ĐỊA CHỈ MAIL

  1

  Hồ Quốc Tuấn

  CT UBND Trần Phú

  0917 155868

  tuanhq.ptp@hatinh.gov.vn

  2

  Nguyễn Xuân Hương

  CT UBND Đại Nài

  0914.512.368

  huongnx.pdn@hatinh.gov.vn

   

  3

  Trương Quang Sơn

  CT UBND Thạch Linh

  0911124566

  sontq.xtl@hatinh.gov.vn

  4

  Lê Hữu Sơn

  CT UBND Thạch Bình

  0914943330

  sonlh.xthachbinh@hatinh.gov.vn

  5

  Trần Xuân Sơn

  CT UBND Nam Hà

  0917639599

  sontx.pnh@ hatinh.gov.vn

  6

  Điện Văn Minh

  CT. UBND Thạch Quý

  0912999303

  Minhdv.pthachquy@hatinh.gov.vn

  7

  Nguyễn Chính Đàn

  CT UBND thạch hưng

  0977831737

  Dannc.xthachhung@hatinh.gov.vn

  8

  Nguyễn Tuấn Anh

  CT UBND thạch môn

  0918410590

  anhnt.xthachmon@hatinh.gov.vn

  9

  Nguyễn Văn Lộc

  CT UBND Hà Huy Tập

  0917326788

  locnv.phht@ hatinh.gov.vn

  10

  Lê Đình Thắng

  CT UBND Văn Yên

  0984070001

  Thanglđ.pvy@hatinh.gov.vn

  11

  Mai Văn Di

  CT UBND Thạch Trung

  0912999225

  dimv.xtt@ hatinh.gov.vn

  12

  Nguyễn Thăng Long

  CT UBND Nguyễn Du

  0948882626

  longnt.pnd@ hatinh.gov.vn

  13

  Trần Viết Minh

  CT UBND Bắc Hà

  0912487745

  minhtv.pbh@ hatinh.gov.vn

  14

  Trần Quốc Hương

  CT UBND Thạch Đồng

  0913689198

  huongtq.xtd@ hatinh.gov.vn

  15

   Trương Quang Hiếu

  CT UBND Tân Giang

   0911636777 

  hieutq.ptg@ hatinh.gov.vn

  16

  Nguyễn Sông Hàn

  CT UBND Thạch Hạ

  0912341806

  hanns.xth@ hatinh.gov.vn