Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
370
Truy cập trong ngày
499
Truy cập trong tháng
829.094
Tổng số truy cập
13.325.247

  Thành ủy Thành phố Hà Tĩnh
  Cập nhật lúc : 15:41, ngày 16/10/2012 (GMT+7)

  1. Thông tin chung: 
           Tên cơ quan: Thành ủy Thành phố Hà Tĩnh
           Địa chỉ          : Số 02 Nguyễn Chí Thanh – Thành phố Hà Tĩnh
           Điện thoại    : 0393.855371
           Fax                :
           E-mail           : thanhuytp@hatinh.gov.vn

  2. Thường trực Thành uỷ:

  TT

  Họ và Tên

  Chức vụ, đơn vị công tác

  1

  Nguyễn Hồng Lĩnh

  Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy

  2

  Đậu Thị Thủy

  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy     

  3

  Hà Văn Trọng

  Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

  3. Các Ban Thành uỷ:

      Ban Tổ chức:

  TT

  Họ và Tên

  Chức vụ, đơn vị công tác

  1

  Nguyễn Hà Lương

  Uỷ viên BTV Thành uỷ - Trưởng ban

  2

  Trương Đình Dũng

  Thành ủy viên - Phó ban

  3

  Trần Thị Hoàng Hoa

  Phó ban

  4

  Hồ Thị Hương Giang

  Phó ban

     

      Ban Dân vận:

  TT

  Họ và Tên

  Chức vụ, đơn vị công tác

  1

  Nguyễn Thái

  Uỷ viên BTV Thành uỷ - Trưởng ban

     2

  Hồ Văn Đại

  Thành ủy viên – Phó ban

     3

  Dương Đình Luận

  Phó ban

  4

  Lê Văn Học

  Phó ban

      Ban Tuyên Giáo

  TT

  Họ và Tên

  Chức vụ, đơn vị công tác

  Trần Quốc Đạt

  Ủy viên BTV Thành ủy - Trưởng ban

  2

  Nguyễn Đức Tĩnh

  Thành ủy viên - Phó ban

  3

  Trần Thị Trà Giang

  Phó ban

  Ủy ban kiểm tra thành ủy

  TT   
  Họ và tên
  Chức vụ, Đơn vị công tác

  1
  Nguyễn Duy Biểu
  Uỷ viên BTV Thành uỷ - Chủ nhiệm

  2
  Phạm Thị Tịnh
  Thành ủy viên – Phó chủ nhiệm
   3  Nguyễn Văn Huyên
   Phó chủ nhiệm

        

           

    Văn phòng Thành ủy

  TT   

  Họ và tên

  Chức vụ, đơn vị công tác

  1

  Nguyễn Đức Danh

  Thành ủy viên - Chánh văn phòng

  2

  Trần Hậu Quang

  Phó văn phòng

  3

  Trần Nhân Đức

  Phó văn phòng