Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
2076
Truy cập trong ngày
13.488
Truy cập trong tháng
883.940
Tổng số truy cập
14.136.747

  Các tổ chức chính trị, xã hội
  Cập nhật lúc : 22:48, ngày 16/10/2012 (GMT+7)

  1.UBMTTQVN Thành phố

  Địa chỉ: Số:02 Nguyễn Chí Thanh

  Điện thoại: 3855377 

  Fax: 3855041

  Email: mattrantoquoctp@hatinh.gov.vn

  2.Liên đoàn lao động

  Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Chí Thanh

  Điện thoại: 3855041

  Fax: 3855041

  Email: liendoanlaodongtp@hatinh.gov.vn

  3.Hội Liên hiệp Phụ nữ

  Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Chí Thanh

  Điện thoại:3856522

  Fax:

  Email: lienhiepphunutp@hatinh.gov.vn

  4.Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Chí Thanh

  Điện thoại: 3856665

  Fax:

  Email: thanhdoantp@hatinh.gov.vn

  thanhdoanhatinh@gmail.com

  5.Hội Nông dân

  Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Chí Thanh

  Điện thoại: 3855724

  Fax:

  Email: nongdantp@hatinh.gov.vn 

  6.Hội Cựu Chiến binh

  Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Chí Thanh

  Điện thoại: 3858366

  Fax:

  Email: cuuchienbinhtp@hatinh.gov.vn

  7.Hội Chữ thập đỏ

  Địa chỉ:

  Điện thoại: 3854863

  Fax:

  Email: Hoichuthapdo.ubtp@hatinh.gov.vn

  8.Hội cựu TNXP

  Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Chí Thanh

  Điện thoại: 6283886

  Fax:

  Email: