Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
5341
Truy cập trong ngày
4.134
Truy cập trong tháng
4.114.636
Tổng số truy cập
13.558.140

    Tài liệu góp ý điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Hà Tĩnh đến năm 2020
    Cập nhật lúc : 11:16, ngày 03/07/2017 (GMT+7)
    TPHT - Ủy ban nhân dân thành phố đang phối hợp với công ty TNHH MTV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường dự thảo tài liệu góp ý điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Hà Tĩnh đến năm 2020
    . Ban Biên tập Cổng TTĐT xin đăng tải toàn văn nội dung Dự thảo. Mời bạn đọc nghiên cứu nội dung, tham gia góp ý, hiến kế (tại file đính kèm):