Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
372
Truy cập trong ngày
866
Truy cập trong tháng
883.730
Tổng số truy cập
13.914.420

  CẦN CÓ CÁI NHÌN MỚI VỀ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP
  Cập nhật lúc : 15:04, ngày 26/12/2016 (GMT+7)
  Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một hoạt động có định hướng, có tổ chức, có chủ định của chủ thể tác động lên đối tượng được phổ biến một cách có hệ thống và thường xuyên nhằm mục đích hình thành ở đối tượng được phổ biến tri thức pháp lý, tình cảm và hành vi phù hợp của quy định pháp luật hiện hành.

  Ngày 09/12/2003 Ban Bí thư TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TƯ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Chỉ thị của Ban Bí thư nêu rõ: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

  Ngày 20/6/2012 Quốc hội ban hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2013) và văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo tiền đề cho công tác PBGDPL ngày càng nền nếp, huy động được các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác PBGDPL. Bên cạnh đó, những năm gần đây các văn bản về PBGDPL như Kế hoạch, chương trình, đề án về PBGDPL…được các cấp, ngành quan tâm triển khai, phối hợp thực hiện. Kết quả cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ổn định chính trị, xã hội của địa phương.

  Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đáng ghi nhân đó, trên thực tế hiện nay hiện tượng vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật trong cán bộ và nhân dân không còn là phổ biến, ngược lại các tội phạm về tham nhũng, tội phạm về kinh tế ngày càng trở thành Quốc nạn, diễn biến hết sức phức tạp. Loại tội phạm này đối tượng chủ yếu là những người đang giữ chức vụ trong các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, các tổ chức và những người đang giữ trọng trách trong các loại hình doanh nghiệp. Trong lĩnh vực an toàn giao thông một bộ phận không nhỏ thường xuyên vi phạm pháp luật về ATGT (điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia…) là cán bộ công chức. Sự thất thoát, lãng phí tiền, tài sản công…cũng chủ yếu từ các cơ quan, đơn vị ở các cấp ngân sách…Việc thực hiện các văn bản chỉ đạo về xiết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tiết kiệm chi, văn minh công sở, không uống rượu bia trong giờ nghỉ trưa, không hút thuốc lá ….thực hiện chưa nghiêm túc trong các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan truyền thông đăng tải nhiều tin bài phản ánh và dư luận rất bức xúc về các hiện tượng, hành vi sách nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm của cán bộ công chức, viên chức khi giải quyết các yêu cầu của công dân, doanh nghiệp…

  Chỉ với những dấu hiệu, hiện tượng vi phạm pháp luật nêu trên, thiết nghĩ cần có cái nhìn mới về công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay. Trước hết phải tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của cả hệ thống chính trị. Khi đội ngũ này thật sự gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật sẽ là tấm gương thiết thực để mọi tầng lớp nhân dân noi theo, thực hiện tốt pháp luật./.

  Theo Bản tin nếp sống văn hóa văn minh đô thị