Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
323
Truy cập trong ngày
816
Truy cập trong tháng
883.680
Tổng số truy cập
13.914.370

  GHI NHẬN VIỆC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 QUA PHIẾU XIN Ý KIẾN ĐẾN TỪNG HỘ DÂN TẠI THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Cập nhật lúc : 15:02, ngày 26/12/2016 (GMT+7)

  Mặc dù việc tiếp tục triển khai lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đến tận hộ dân diễn ra vào gần đúng dịp nghỉ lễ dài ngày tuy nhiên trong không khí khẩn trương và trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền Thành phố đã tập trung hết công sức và trí tuệ hoàn thành tốt việc lấy ý kiến đến từng hộ dân đảm bảo dân chủ, dược nhân dân đồng lòng ủng hộ.

  Tiếp thu tinh thần chỉ đạo và kế hoạch triển khai của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết của Quốc hội lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Hướng dẫn số 32/HD-BCĐ của Ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tỉnh Hà Tĩnh về việc lấy ý kiến hộ dân qua phiếu xin ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, ngày 24/4/2013 Ban thường vụ Thành ủy đã có Công điện số 515-CĐ/ThU chỉ đạo quán triệt vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5. Ban chỉ đạo thành phố đã ban hành Hướng dẫn số 11/HD-BCĐ, ngày 24/04/2013 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân qua phiếu xin ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tiến hành tổ chức hội nghị triển khai trong Ban chỉ đạo, Thường trực tổ giúp việc, Thường trực HĐND từ thành phố đến cơ sở. Bên cạnh đó, để tạo thuận lợi, khoa học và đồng bộ, ngày 07/5/2013 Ban chỉ đạo thành phố đã có Công văn hướng dẫn tổng hợp ý kiến góp ý vào Hiến pháp và biểu mẫu tổng hợp gửi cho cơ sở.

  Trong đợt này, Ban chỉ đạo Thành phố đã tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền qua chuyên mục "Góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992 và Dự thảo Luật đất đai sửa đổi" trên Trang thông tin điện tử Thành phố và phát trên hệ thống truyền thanh của Đài TT-TH Thành phố; đưa nội dung tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp năm 1992 vào hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt chi bộ hàng tháng; đồng thời tích cực hướng dẫn nhân dân truy cập thông tin trên hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh. Chỉ đạo trạm truyền thanh các phường, xã thường xuyên phát tin về tình hình tham gia ý kiến của nhân dân tại đơn vị mình.

  Công tác thông tin, tuyên truyền đã được Ban chỉ đạo thành phố tập trung triển khai kịp thời, khoa học. Ban Tuyên giáo thành ủy đã chủ trì phối hợp Đài phát thanh truyền hình, Trang thông tin điện tử Thành phố, Bản tin thành phố tuyên truyền rộng rãi nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên các phương tiện thông tin đại chúng ở các cấp; các chuyên mục chuyên trang trên hệ thống truyền hình, cổng thông tin điện tử, loa phát thanh để các tầng lớp nhân dân có điều kiện tiếp cận thông tin và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến.

  Sau khi có chủ trương lấy ý kiến nhân dân thông qua phiếu xin ý kiến, Ban chỉ đạo thành phố đã nhận 24.400 cuốn tài liệu và 28.000 phiếu xin ý kiến do Ban chỉ đạo Tỉnh chuyển và đã cấp phát đến 100% hộ dân, cán bộ công chức thành phố kịp thời số tài liệu và 26.500 phiếu xin ý kiến. Đến ngày 30/4/2013 đã có 15/16 phường, xã phát tài liệu và phiếu xin ý kiến đến tận các hộ gia đình, 1 đơn vị hoàn thành vào ngày 04/5/2013 (do có đặc thù).

  Công tác truyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng tiếp tục được chú trọng. Từ ngày 24/4 đến ngày 23/5 đã có 01 phóng sự truyền hình, 02 chuyên mục phát thanh, 18 tin bài được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh thành phố. Tại các xã phường, mỗi đơn vị đã xây dựng từ 1-2 tin bài phát trên hệ thống FM vào buổi sáng và chiều để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia đóng góp ý kiến đạt kết quả tốt nhất.

  Ngoài ra, Ban chỉ đạo từ thành phố đến cơ sở đã thường xuyên nắm tình hình dư luận xã hội, những vấn đề nhạy cảm phát sinh để kịp thời tăng cường chỉ đạo kịp thời, sát đúng.

  Trong đợt 2, việc thực hiện lấy ý kiến nhân dân qua phiếu được Ban chỉ đạo các cấp quan tâm và triển khai sớm. Cụ thể, đến ngày 25/4, Ban chỉ đạo thành phố đã tiến hành họp quán triệt tinh thần lấy ý kiến nhân dân qua phiếu, đồng thời ấn định về mốc thời gian phát phiếu kèm tài liệu, thu và tổng hợp phiếu. Từ ngày 26/4 đến ngày 28/4 các phường, xã đã họp triển khai trong đội ngũ cán bộ cốt cán đến tận tổ liên gia. Nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Ban chỉ đạo từ thành phố đến cơ sở nên cơ bản trước ngày 30/4 tài liệu và phiếu đã được phát đến tận hộ dân.

  Trong quá trình thực hiện, nhiều đơn vị đã linh hoạt trong việc triển khai phát tài liệu, phát phiếu và thu phiếu nên vừa đảm bảo tiết kiệm về thời gian vừa đảm bảo hiệu quả (như: xã Thạch Trung, Thạch Bình, phường Nguyễn Du, Trần Phú...)

  Nhìn chung hầu hết người dân đều tích cực tham gia góp ý vào bản dự thảo Hiến pháp. Qua tổng hợp có thể thấy phần lớn người dân nhất trí như dự thảo, một số ít có ý kiến đóng góp, sửa đổi, bổ sung, số ý kiến khác hầu như không có. Các ý kiến đóng góp đều rất tâm huyết, thiết thực, thể hiện được tinh thần dân chủ của nhân dân.

  Trong đợt triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thông qua phiếu đóng góp ý kiến, thành phố Hà Tĩnh đã thu được những kết quả: Tổng số phiếu phát ra: 22.321 phiếu; tổng số phiếu thu vào: 21.990 phiếu; tổng số phiếu nhất trí như Dự thảo: 20.493 phiếu; tổng số phiếu có ý kiến góp ý: 1497 phiếu. Trong quá trình tổng hợp ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 qua phiếu xin ý kiến trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, có 24 phiếu góp ý của các hộ dân tại xã Thạch Trung thống nhất sửa đổi dự thảo Hiến pháp như bản góp ý của Hội đồng giám mục Việt Nam. Ban chỉ đạo thành phố đã gửi kèm báo cáo tổng hợp số phiếu góp ý trên để Ban chỉ đạo Tỉnh xem xét, tổng hợp. Điều đáng nói là trong đợt này vấn đề kinh phí và các điều kiện đảm bảo cơ bản kịp thời, hiệu quả và tiết kiệm.

  Việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đến từng hộ dân đến nay đã đạt được một số kết quả nhất định. Hiến pháp là đạo luật gốc, cơ bản của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chính vì vậy trong quá trình xây dựng cần phải hết sức thận trọng, dân chủ và khách quan, thể hiện bản chất là Hiến pháp của nhân dân, do nhân dân xây dựng nên. Tuy nhiên, cách triển khai hiện nay chưa thực sự hiệu quả vì việc lấy kiến nhân dân tại cơ sở còn cập rập, chưa khoa học. Bởi lẽ, việc tiếp tục triển khai lấy ý kiến đến tận hộ dân diễn ra vào gần đúng dịp nghỉ lễ dài ngày do đó khó tránh khỏi việc góp ý một cách chiếu lệ, hình thức; thời gian lấy ý kiến còn ngắn dẫn đến việc nghiên cứu dự thảo chưa đầy đủ, khó huy động hết trí tuệ, nguyện vọng của nhân dân. Thiết nghĩ để lấy ý kiến nhân dân khi ban hành pháp luật, Nhà nước cần phải chủ động và khoa học hơn mới có thể phát huy được cao nhất tính hiệu quả và dân chủ./.

  Theo Bản tin thành phố