Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
446
Truy cập trong ngày
1.243
Truy cập trong tháng
999.966
Tổng số truy cập
14.014.431

  HỘI NGHỊ TẬP HUẤN LUẬT CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
  Cập nhật lúc : 14:47, ngày 26/12/2016 (GMT+7)
  UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho hơn 250 người là cán bộ cốt cán thành phố, toàn thể công chức thuộc cơ quan HĐND-UBND thành phố và lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ, trưởng các đoàn thể; công chức Tư pháp- hộ tịch, Văn phòng- Thống kê các phường, xã. Đồng chí Lương Quốc Tuấn- UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố tham dự và chỉ đạo hội nghị.

  Hội nghị đã được nghe Tiến sỹ Nguyễn Đức Thắng, giảng viên cao cấp Học viên Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những nội dung chính của Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 19/6/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016  gồm có 8 chương, 143 điều. Luật đã cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 và chủ trương, định hướng của Đảng về chính quyền địa phương; đồng thời kế thừa những nội dung hợp lý và sửa đổi, bổ sung các bất cập, vướng mắc trong 12 năm thực hiện Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003.

  Đồng thời, giảng viên còn giới thiệu một số nhóm điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương so với Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 như: Bổ sung thêm đơn vị hành chính; Về Tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính; Về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương; Về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chính đơn vị địa giới hành chính…

  Thông qua hội nghị nhằm nâng cao kiến thức cho các đại biểu về những nội dung chính cũng như điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương để triển khai thực hiện, đồng thời tăng cường nhiệm vụ cho lãnh đạo HĐND, UBND từ thành phố đến phường, xã./.

  File đính kèm