Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
989
Truy cập trong ngày
13.647
Truy cập trong tháng
884.099
Tổng số truy cập
14.136.906

  Diện tích - Dân số - Lao động năm 2017
  Cập nhật lúc : 11:09, ngày 18/01/2018 (GMT+7)

  DIỆN TÍCH – DÂN SỐ - LAO ĐỘNG

  (Số liệu cấp nhật đến ngày 31/12/2017)

   

  TT

  NỘI DUNG

  SỐ LIỆU

  I

  DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (ha)

      5.654.95

   

  II

  DÂN SỐ

   

  1

  Tổng số hộ dân ( Hộ )

         28.658

  2

  Tổng dân số (dân số quy đổi)

             - Dân số thường trú ( người )

       +    Nam

       +    Nữ

        - Phân theo khu vực

       + Thành thị

       + Nông thôn

       202.062

  100.313

         49.365

         50.948

  70.550

  29.763

  3

  Mật độ dân số ( Người/km2 )

           1.774

  4

  Số trẻ em được sinh ra trong năm

       + Trong đó: Sinh trên 2 con

       + Tỷ lệ sinh trên 2 con ( % )

           1.608

               326

           20,27

  5

  Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số (%o )

           10,89

  III

  LAO ĐỘNG

   

  1

  Số người trong độ tuổi lao động

   

         61.893

  2

  Lực lượng lao động đang làm việc (người)

       + Nông, lâm nghiệp, thủy sản (người)

       + Công nghiệp, xây dựng (người)

       + Thương mại, dịch vụ (người)

         52.173

           8.017

         17.028

         27.128

  3

  Cơ cấu lao động trong các ngành (%)

       + Nông, lâm nghiệp, thủy sản (%)

       + Công nghiệp, xây dựng (%)

       + Thương mại - dịch vụ (%)

       100

           15,37

           32,63

           52,00