Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
423
Truy cập trong ngày
985
Truy cập trong tháng
883.849
Tổng số truy cập
13.914.539

  Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm
  Cập nhật lúc : 23:54, ngày 20/12/2016 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố Hà Tĩnh

  72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Tất cả các ngày làm việc trong tuần

  Trình tự thực hiện

  - Bước 1: Trạm, điểmsơ cấp cứu chữ thập đỏ gửi hồ sơ theo quy định đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy tiếp  nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, đồng thời chuyển hồ sơ sang Phòng Y tế giải quyết.

              - Bước 2: Phòng Y tế thành lập tổ thẩm định để tổ chức thẩm định. Sau khi thẩm định gửi hồ sơ kèm biên bản thẩm định đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế trong vòng 20 ngày làm việc.

  - Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế chuyển hồ sơ kèm theo biên bản đã thẩm định đạt yêu cầu về Phòng Nghiệp vụ Y. Trong thời hạn 10 ngày Phòng Nghiệp vụ Y tham mưu trình Giám đốc Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động cho trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

  Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  - Bước 4: Phòng Nghiệp vụ Y chuyển trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế để trả Phòng Y tế khi đến hẹn.

  - Bước 5: Phòng Y tế trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trả cho tổ chức khi đến hẹn.

  Cách thức thực hiện

  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua hệ thống bưu chính.

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ:

              * Cấp lại khi thay đổi địa điểm, trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ:

  - Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu Phụ lục số 2a Thông tư số 17/2014/TT-BYT);

  - Bản sao có chứng thực quyết định thành lập trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ;

  - Hợp đồng cho thuê địa điểm hoặc giấy cam kết đồng ý cho mượn của chủ địa điểm hoặc người quản lý nơi đặt trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ;

  - Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận chuyên môn của nhân sự làm việc tại trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ;

  - Quy chế  hoạt động của trạm, điểm sơ cấp cứu;

  - Báo cáo nguồn tài chính để đảm bảo kinh phí hoạt động của trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ;

  - Báo cáo bằng văn bản của trạm, điểm sơ cấp cứu về việc thay đổi địa điểm (Kèm theo Hợp đồng thuê địa điểm hoặc cam kết đồng ý cho mượn của chủ địa điểm hoặc người quản lý nơi đặt trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ).

  * Cấp lại khi giấy phép hoạt động của trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ bị mất, rách, hỏng:

  - Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ (theo mẫu Phụ lục số 2b Thông tư số 17/2014/TT-BYT);

  b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  Thời hạn giải quyết

  * Cấp lại khi thay đổi địa điểm, trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

              - Tiếp nhận hồ sơ: 2 ngày (một cửa cấp huyện:01 ngày;một cửa Sở Y tế: 01 ngày).

              - Chuyển phòng chuyên môn giải quyết: 09 ngày (Phòng Y tế: 07 ngày;     Sở Y tế:02 ngày).

              - Chuyển lãnh đạo phê duyệt: 02 ngày.

              - Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 02 ngày (một cửa Sở Y tế: 01 ngày; một cửa cấp huyện:01 ngày).

  * Cấp lại khi giấy phép hoạt động của trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ bị mất, rách, hỏng:10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

              - Tiếp nhận hồ sơ: 02 ngày (một cửa cấp huyện:01 ngày; một cửa Sở Y tế: 01ngày).

              - Chuyển phòng chuyên môn giải quyết: 04 ngày (Phòng Y tế: 02 ngày; Sở Y tế:02 ngày).

              - Chuyển lãnh đạo phê duyệt: 02 ngày.

              - Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 02 ngày (một cửa Sở Y tế:01 ngày; một cửa cấp huyện:01 ngày).

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Tổ chức, Cá nhân        

       

  Cơ quan thực hiện TTHC

  Phòng Y tế, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp chữ thập đỏ.

  Phí, lệ phí

  không

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu Phụ lục số 2a Thông tư số 17/2014/TT-BYT).

  - Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ (Phụ lục số 2b Thông tư số 17/2014/TT-BYT).

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  Trạm, điểm sơ cấp cứu phải đảm bảo các điều kiện được quy định tại Khoản 5 Điều 3 và Khoản 5 Điều 4 Thông tư số 17/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế:

  - Trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ phải được đặt tại địa điểm thuận tiện giao thông, nơi thường xuyên xảy ra tai nạn để kịp thời thực hiện các hoạt động sơ cấp cứu khi tai nạn xảy ra;

  - Điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ phải được đặt tại địa điểm phù hợp, có thể đặt tại nhà dân, tại nơi thường xuyên xảy ra tai nạn để kịp thời thực hiện nhanh chóng các hoạt động sơ cấp cứu.

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Luật Hoạt động Chữ thập đỏ ngày 03/6/2008;

  - Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hoạt động chữ thập đỏ;

  - Thông tư số 17/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tếquy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ.