Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
383
Truy cập trong ngày
890
Truy cập trong tháng
883.754
Tổng số truy cập
13.914.444

  Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
  Cập nhật lúc : 23:49, ngày 20/12/2016 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố Hà Tĩnh

  72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Tất cả các ngày làm việc trong tuần

  Trình tự thực hiện

  - Bước 1: Điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ gửi hồ sơ theo quy định đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy tiếp  nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, đồng thời chuyển hồ sơ sang Phòng Y tế giải quyết.

              - Bước 2: Phòng Y tế thành lập tổ thẩm định để tổ chức thẩm định. Sau khi thẩm định gửi hồ sơ kèm biên bản thẩm định đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế trong vòng 20 ngày làm việc.

  - Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế chuyển hồ sơ kèm theo biên bản đã thẩm định đạt yêu cầu về Phòng Nghiệp vụ Y. Trong vòng 10 ngày làm việc Phòng Nghiệp vụ Y tham mưu trình Giám đốc Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động cho trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

  Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  - Bước 4: Phòng Nghiệp vụ Y chuyển trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế để trả Phòng Y tế khi đến hẹn.

  - Bước 5: Phòng Y tế trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức khi đến hẹn.

  Cách thức thực hiện

  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua hệ thống bưu chính.

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ:

  - Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu tại Phụ lục số 2a Thông tư số 17/2014/TT-BYT);

  - Bản sao có chứng thực quyết định thành lập trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ;

  - Hợp đồng cho thuê địa điểm hoặc giấy cam kết đồng ý cho mượn của chủ địa điểm hoặc người quản lý nơi đặt trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ;

  - Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận chuyên môn của nhân sự làm việc tại trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ;

  - Quy chế  hoạt động của trạm sơ cấp cứu;

  - Báo cáo nguồn tài chính để đảm bảo kinh phí hoạt động của trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

  b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  Thời hạn giải quyết

  20 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Tổ chức, Cá nhân        

       

  Cơ quan thực hiện TTHC

  Phòng Y tế, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp chữ thập đỏ.

  Phí, lệ phí

  không

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu Phụ lục số 2a Thông tư số 17/2014/TT-BYT).

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  10.1. Điều kiện về tổ chức: Là tổ chức có tư cách pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực sơ cấp cứu chữ thập đỏ, được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  10.2. Cơ sở vật chất:

  a) Có địa điểm cố định, có phòng sơ cấp cứu diện tích tối thiểu 6 m2;

  b) Có biển báo, biểu tượng, cờ chữ thập đỏ;

  c) Có số điện thoại liên lạc thường xuyên;

  d) Có sổ ghi chép, phiếu sơ cấp cứu theo mẫu chung của Hội Chữ thập đỏ và sổ ghi chép được lưu trữ tại điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

  10.3. Trang, thiết bị sơ cấp cứu:

  a) Bộ nẹp cố định gãy xương;

  b) Bông, băng, băng ga rô, cồn sát trùng, gạc;

  c) Túi cứu thương;

  d) Cáng cứu thương.

  10.4. Nhân lực: có tối thiểu 02 tình nguyện viên cấp I làm việc tại điểm.

  10.5. Điều kiện cho địa điểm đặt điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ:

  Điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ phải được đặt tại địa điểm thuận tiện giao thông, nơi thường xuyên xảy ra tai nạn để kịp thời thực hiện các hoạt động sơ cấp cứu khi tai nạn xảy ra.

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Luật Hoạt động Chữ thập đỏ ngày 03/6/2008;

  - Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hoạt động chữ thập đỏ;

  - Thông tư số 17/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tếquy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ.